menu Menu

2019/2

 

Karol KUZMÁNY: Ranná modlitba na leto s. 2
Emil VIŠŇOVSKÝ: O kultúrnej hodnote filozofickej literatúry s. 4
Reiner M. RILKE: Sonety Orfeovi s. 10
Jozef ADÁMAŤ: Medzi myslením a básnením s. 14
Monika KAPRÁLIKOVÁ: Žena a básnik s. 17
Miriam MARGALA: Potreba úprimnosti umenia v súčasnom svete s. 22
Judita KAŠŠOVICOVÁ: Štvorveršia s. 29
Marián GEŠPER, Pavol PARENIČKA: Ján Vanovič s. 33
Lenka RIŠKOVÁ: Reflexia o podstate človeka v básnickej tvorbe Bohuslava Tablica s. 42
Ivan ČIČMANEC: Senryu s. 47
Ľubomír FELDEK: 425 rokov od smrti Shakespearovho súčasníka Valentína Balašu s. 49

ZO SVETA DIVADLA
Stanislava MATEJOVIČOVÁ: Človek a zákon s. 51

Z VÝTVARNÉHO UMENIA
Mária KOVALČÍKOVÁ: Peter Pollág s. 53

VÝROČIA A JUBILEÁ
Eva TKÁČIKOVÁ: A. H. Škultéty a evanjelický Zpěvník s. 57
Miloš KOVAČKA: Bibliograf Ľudovít Vladimír Rizner s. 59
Erika BRTÁŇOVÁ: Jubilantka Eva Tkáčiková s. 64

NEKROLÓGY
Jarmila KOVÁČOVÁ: Za Ľubou Sajkalovou rod. Vanovičovou s. 66
Eva TKÁČIKOVÁ: Za Milanom Žitným s. 68

NAMIESTO RECENZIE
Vojtech ČELKO: Stále aktuálne a inšpiratívne čítanie s. 70

RECENZIE
Miloš KOVAČKA: Zaujímavá cesta slovenčiny za kodifikáciou s. 76
Ján BEŇO: Zostať a nezaniknúť s. 79

DOKUMENTY DOBY
Július VANOVIČ: Hviezdna hodina s Milanom Rastislavom Štefánikom s.83

Na obálke:
 M. R. Štefánik, pohľadnica (LA SNK, SŠ 51/97) http://dikda.eu/ Národný projekt Slovenskej národnej knižnice 2010 – 2015

Prezrieť číslo

obsah


Predchádzajúce Ďalšie

keyboard_arrow_up