OBSAH

Július VANOVIČ: TGM v tejto chvíli / 2
Ivan ČIČMANEC: Mikróby boľševizmu / 7
Xavier GALMICHE: Disonantní Holan / 14
Vladimír HOLAN: Básne / 17
Peter GAŽÍK: K problému vzťahu náboženstva a modernej doby
v myslení Samuela Štefana Osuského / 20
Zamyslenia Samuela Štefana OSUSKÉHO / 27
Peter PODOLAN: Ozveny roku meruôsmeho / 34

ROZHOVOR
Vynáranie takmer stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia
(s Andreou BOKNÍKOVOU sa zhovárala Ľubica HRONCOVÁ) / 43
Dana PODRACKÁ: Básne  / 52

NEKROLÓGY
Július VANOVIČ: Za Beloslavom Riečanom / 57
Michal ZAJDEN: Kázeň na pohrebe Beloslava Riečana / 58
Ľubomír FELDEK: Posledné zbohom Henrymu Accordovi / 60

Takis PAPATSONIS: Výber z poézie / 63

ZO SVETA DIVADLA
Stanislava MATEJOVIČOVÁ: Divadlo s ľudskou tvárou / 66

Rasťo PIŠKO: Aforizmy / 67

RECENZIE
Vojtech ČELKO: Stále neznámy exil / 68
Silivia RYBÁROVÁ: Marocké príbehy o netradičnej rodine / 70
Vojtech ČELKO: Myšlienky na zamyslenie / 73
Július VANOVIČ: Ján Smrek a jeho Elán / 75

DOKUMENTY DOBY
Rozhovory Emila Ludwiga s TGM  /76
F.X.Šalda o TGM / 83

Na obálke:
Miloš Dohnány: Mona Lisa z Pohronia, okolo 1940. Zdroj: www.webumenia.sk