OBSAH

Július VANOVIČ: Už polstoročie ?

Nina VARON: Vždy na jar kvitne básnenie

Pohľad do „tajomstiev sveta“ básnika Jana Zahradníčka

Z českej barokovej poézie – Jan Ámos Komenský

Peter THABIT JONES:Spievanie v reťaziach: Majstrovstvo a poézia

Claude PUJADE-RENAUDOVÁ: Všetko pokojne spí okrem lásky

Antonio MACHADO: Krajina

Nikos KARUZOS: Básne

 

VÝROČIA

Ivan ČIČMANEC: Dotyky s Jánom Johanidesom

Ľubomír FELDEK: Nebanujem, že som bol v roku 1951 v Budmericiach

 

Rasťo PIŠKO: Aforizmy

 

ZO SVETA DIVADLA

Stanislava MATEJOVIČOVÁ: Umenie úsudku o hodnote vecí

 

Z VÝTVARNÉHO UMENIA

Mária KOVALČÍKOVÁ: Kontemplatívna maľba Jána Valíka

 

NAMIESTO RECENZIE

Dana PODRACKÁ: Variácie na tému Potopené duše

Martina PETRÍKOVÁ: Osobné alebo rodinné dejiny čítania

 

RECENZIE

Eva TKÁČIKOVÁ: Príbehy vynesené z medeného podzemia

Martina PAVLIGOVÁ: Zastavený uprostred krásy

Martina PAVLIGOVÁ: Tri poetické zastavenia

Lucia Marcinátová: Keď biela sčernela a sladká chuť zhorkla

 

DOKUMENTY DOBY

Kňazom a učiteľom obojakej viery a vyznania na Slovensku