Kríza v cirkvi – 1. Kniha Samuelova 4, 12-22

Niet veľa slávy – samozrejme tej Božej ani v dnešnom kresťanstve – ani v našej cirkvi – po našich zboroch. Strácame pozície, prehrávame na viacerých frontoch možno práve kvôli kríze čakania, zbožnosti, rezignácie, dlhodobého neriešenia vážnych vnútrocirkevných, vnútrozborových problémov. Niet slávy ani tej vnútornej a v posledných časoch už ani tej vonkajšej.

Je najvyšší čas zamyslieť sa nad našimi očakávaniami. Nad tým, čo očakávame od Pána cirkvi, ak ešte vôbec čakáme. Je čas prehodnotiť našu evanjelickú zbožnosť, identitu, na ktorú sa radi odvolávame, aj keď poriadne nevieme, aká by mala byť. Je čas nerezignovať, nestrkať hlavu do piesku, ale otvoriť a riešiť dlhoročné problémy v cirkvi i po zboroch. Je čas vyriešiť našu minulosť, naše zlyhania v bývalej dobe, nezvaliť však všetko len na minulú dobu. I v tej dnešnej je mnoho pokušení a zlyhaní.

Nezabudnime: Ak Boh za nás, kto proti nám?

Marek Cingeľ, In Melanchthon, 2/2005, s. 4-5.