Máš podiel v našej biednej dedovizni,

jak mnohí iní: spupné mlčanie.

Keď odišiel si, robili Ti tryzny,

len doma nie, len doma nie!

 

Tu súdili Ťa na smrť, keď bols v trýzni.

Vo svojom trápnom, veľkom nešťastí

len v cudzine smú zažalostiť bližní,

nie vo vlasti, nie vo vlasti!

 

Dve chladné truhly – domov náš a vlasť,

nad nimi cudzincom len hučia chvály,

že dogúľali ich už nad priepasť,

 

len kopnúť, aby sa v bezdno skotúľali,

a že im za to vence môžu klásť

na lebky ich tak tvrdé do skaly.

 

  1. augusta 1944