DROZD

Na lipe sedí drozd

píska si, píska si,

má už toho dosť

 

banka mu prerástla strom

s Markovou knihou aj

lev opustil dóm

 

svet kričí prižmúr oči

veď aj ty, veď aj ty

musíš tiež prežiť

 

filantrop podporí

chodníky nevidomých

čo končia v stĺpoch

so semaformi

 

pán tvorstva už nekľaká

pred Cnosti, pred Cnosti,

na webe kliká

 

kostoly a stromy zarastajú

z domov sú výklady

len srdcia nepresvitnú

 

Na lipe sedí drozd

píska si, píska si,

má už toho dosť

 

DOBA JE RÝCHLA

Naháňam sa, veď doba je rýchla

Uháňam sa, veď doba je rýchla

Naháňam sa, veď domy sú rýchle

Stavajú sa len na prežitie

 

Pobehujem, len tak práši

veď nemám nič na rováši

Pobehujem, len sa hádžem

uvidíme, kam doskáčem

 

Naháňam sa, káže to masa

netvorím sa, vzdáva sa krása

sebe i rodu zlato nazhŕňam

mamone stavia už aj dieťa chrám

 

Lietam, bežím, len tak fučím

hypotéku splácať musím

žijem na dlh, pieseň končí

hĺbka predsa počká v duši

 

už neviem kto som,

zabudla som

je toho veľa

pre živiteľa

 

spievajme ďalej

len hymnu čias

na krásu, pravdu,

dobro nemám čas

 

Naháňam sa, veď doba je rýchla

Uháňam sa, veď doba je rýchla

Naháňam sa, veď domy sú rýchle

Stavajú sa len na prežitie

 

DVE SLNKÁ

Čo sa stane,

keď na oblohe

zjavia sa dve Slnká

 

otvoria dlane,

život dvakrát vzplanie

kam ich lúče doletia

 

a keď sa dotknú,

tak sa nezľaknú,

že sa spolu popália

 

svetla je všade,

tak požehnane

delia sa dve Slnká

 

a v tomto stave,

je to nevídané

sa zaľúbia

 

a keď sa spoja,

zasvietia zhora

na Zem, hviezdy i Mesiac

 

a v tej ich kráse

žnú slávu iní

kvety, rieky, človek,

farby aj víly

vtedy dve slnká vidia nad nimi

jediný Jas zlatým bozkom velebia

 

SAMARITÁNKA PRÍČIN

Sloboda, Láska

Múdrosť a Mier

samaritánke

určila cieľ

 

pomáha keď nik

smäd netuší

 

rozhoduje sa

teraz a tu

samaritánka

má živú vodu

 

maže ňou ľud svoj

čo ešte spí

 

premohla krivdu

čias minulých

samaritánka

odpustila im

 

predvída svet ´ký

činmi tvorí

 

Sloboda, Láska

Múdrosť a Mier

samaritánka

príčin pre cieľ

 

hrdo kráča si

stredom zlatým