Jubilantovi

(Ľubovi Feldekovi k 80-ke.)

 

Je výmyselník tento chalan,

výmysel však patrí ku básni.

Taký dar chýba mnohým hlavám,

a v tomto je Feldek úžasný.

 

Ja sa tiež so slovami hrávam,

múzu prosím: Vydrž! Nezhasni!

Viackrát sa pristihnem, že táram,

nemé slová strkám do básní.

 

Feldek básnik, Feldek učiteľ,

môj i tvoj brat, aj keď nevlastný.

Z takého má radosť Stvoriteľ,

čo mrak v duši básňou rozjasní.

 

Len Boh vie všetko o človeku.

vždy je na človekovej strane.

Ak proti veku nieto lieku,

tak Boh sám lekárom sa stane.

 

A preto dnes vyprosujem, Pane,

pre Feldeka Tvoje požehnanie.