Epitaf pre jedného básnika

Chcel spievať, spievať,

aby zabudol

na svoj pravý život lží

a spomínal

na svoj lživý život právd.

 

Ulica

Je jedna ulica, dlhá a tichá.

Idem v temnote, potkýnam sa, padám

a dvíham sa a stúpam poslepiačky

po nemých kameňoch a bez východu

a zas a zas sa stočím, zájduc za roh,

vždy smerom na ulicu,

kde nik ma nečaká a nejde za mnou,

kde idem za niekým, čo potkýna sa,

dvíha a keď ma zbadá, vraví: nikto.

 

Tvoje oči

Tvoje oči sú domov blesku a slzy,

hovoriace ticho,

búrky bez vetra, more bez vĺn,

uväznení vtáci, zlaté ospalé šelmy,

topásy tvrdé ako pravda,

jeseň v jase lesa, kde svetlo spieva na pleci stromu

a všetky listy sú vtáci,

pláž, ktorú ráno nachádzam posiatu hviezdami očí,

kôš ohnivých plodov,

lož, kŕmiaca,

zrkadlá tohto sveta, dvere onoho sveta,

pokojné pulzovanie poludňajšieho mora,

blikajúca úplnosť,

vysokohorská pustatina.

 

Ten druhý

Vynašiel si tvár.

Za ňou

žil, zomrel a vstal z mŕtvych

veľa ráz.

Jeho tvár

má dnes vrásky tej tváre.

Jeho vrásky nemajú tvár.

 

Následok krstu

Mladý Hassan

sa pre ženbu s kresťankou

dal pokrstiť.

Farár

ho ako Vikinga

pomenoval Erik.

Teraz

má dve mená,

a iba jednu ženu.

 

Včasné vstávanie

Rýchle studené ruky

strhávajú jeden po druhom

obväzy tieňa

Otváram oči

ešte

som živý

uprostred

ešte čerstvej rany

 

Miesto bez živej duše

Niet

jedinej duše medzi stromami

A ja

neviem kam som odišiel

 

Ďaleký blížny

Jaseň, čo večer

sa mi už chystal niečo

povedať – zmĺkol.

 

Preložil JÁN ZAMBOR


Octavio Paz (1914 – 1998), mexický básnik a esejista, je nositeľom Cervantesovej ceny (1981) a Nobelovej ceny za literatúru (1990). V slovenskom preklade vyšiel výber z jeho poézie Kde sa končí láska (1972, preložil Ján Stacho v jazykovej spolupráci s Vladimírom Olerínym), v Česku dva prekladové básnické výbery (Na břehu světa, 1966, preložil Lumír Čivrný; Pták vteřiny, 1991, preložil Vladimír Mikeš) a preklady jeho dvoch esejistických kníh (Luk a lyra, 1992, preložil V. Mikeš; Sor Juana Inés de la Cruz aneb nástrahy víry, 2014/15, preložila Anna Tkáčová). Básne sú z pripravovaného nového výberu z jeho poézie Každodenný oheň.