JEDNA OTÁZKA ĽUBOMÍROVI FELDEKOVI:

Akú konkrétnu úlohu má umenie dnes?

Táto otázka – keď na ňu pôjdeme zoširoka – skrýva v sebe aj hádanku, skrytú vo výrazových prostriedkoch. Načo vlastne je nutný ich vývoj? Načo je komu napríklad Van Goghov obraz stoličky, zaujímavý iba tým, že tá stolička je namaľovaná inak, než by ju namaľoval jeho o generáciu starší kolega?

Uspokojivé riešenie tejto hádanky jestvuje – no prenechajme ho výtvarným umelcom a kunsthistorikom. Ak ostaneme len pri umení verbálnom, pri poézii, próze či dráme, môžeme otázku úlohy umenia pokojne zúžiť na to hemingwayovské: „Sú len dve témy, ktoré stoja za reč – láska a násilná smrť.“

Zaoberať sa týmito dvoma témami má rovnako veľký význam vždy – teda aj dnes.

Za odpoveď ďakuje
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ