JEDNA OTÁZKA MICHALOVI ZAJDENOVI

Aké máte plány s časopisom Tvorba ako jej novy šéfredaktor?

Čo v novej pozícii šéfredaktora? V prvom rade si uvedomujem svoju nedostatočnosť. Som luteránsky teológ a historik. K literatúre som mohol „privoňať“ len vďaka blízkemu vzťahu s Julom Vanovičom. Čo ma však posilňuje je priazeň a podpora vynikajúcich slovenských literátov a kritikov. Teším na spoluprácu v redakčnej rade. Nepochybujem, že od ľudí ako Ľubomír Feldek, Ján Beňo, docentka Eva Tkáčiková, docent Miloš Kovačka, profesorka Kristína Krnová, doktor Igor Graus, ale aj ďalších, ktorých, ako dúfam, sa podarí získať k spolupráci, sa môžem veľa naučiť. Verím, že spoločne udržíme  Tvorbu, na tej úrovni, na ktorej ju po mnohé roky viedol Julo Vanovič. Tvorba by nebola tam, kde je, bez redaktorskej práce Stanislavy Matejovičovej a grafičky Evy Kovačevičovej-Fudala. Práca, ktorú obe odvádzajú, vtláča časopisu nezameniteľnú tvár. Dúfam, že to tak zostane aj v nasledujúcich rokoch.

Tvorba bude naďalej inklinovať najmä k slovenskému evanjelickému prostrediu, ale zachová si to, čo jej dal do vienka jej prvý šéfredaktor Emil Boleslav Lukáč: Nebude sa poklonkovať aktuálnym módnym vlnám, ale ani sa neuzavrie do „bezpečného sveta luteránskej tradície a dogmatiky“. Bude naďalej slúžiť národu a držať sa mravných hodnôt obsiahnutých v Desatoru. Sme nezávislý časopis, preto budeme hovoriť pravdu o všetkom, čo nás kvári a o všetkých, ktorí majú akýkoľvek vplyv na život našej spoločnosti.

Za odpoveď ďakuje
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ