HAIKU

do hluku mesta

začal padať sneh. zima

predsa len bude

 

končiare veľhôr

v nápevoch vetra tušia

pieseň o jari

 

oceán neba

sleduje bez žmurknutia

oko vo vrchoch

 

v svätojánskej tme

sa blyštia zlaté oči

pradávnych šeliem

 

vytrvalý dážď

kropí les slabikami –

kruh sa uzavrel

 

na sklonku zimy

uzrieš návrat večnosti –

krídla v povetrí

 

pod kôrou cítiš

pulz a ston a vieš. treba

vyrobiť husle