JEDNA OTÁZKA EVE KOVAČEVIČOVEJ-FUDALA:

Čo sa dá odhaliť za podstatou grafického umenia?

Rozmýšľanie o podstate niečoho tak širokorozvetveného ako je grafické umenie zamestnáva množstvo teoretikov umenia. Odpoveď na otázku by som zúžila na niekoľko slov o podstate grafického dizajnu, ktorému sa venujem. S ním sa totiž stretávame na každom kroku a ani si to neuvedomujeme – pri každodennom nákupe berieme do rúk produkty v obaloch, ktoré musia byť zrozumiteľné i rafinovane nápadité, pozeráme na cenovky, riadime sa ikonami, ktoré nám zjednodušujú orientáciu v budovách, vo vonkajšom priestore, v doprave. Aj banálny lístok na MHD musí mať nejakú grafickú formu, typ a usporiadanie písma, aby základná informácia na malej ploche bola vizuálne zrozumiteľná a príťažlivá. Stačí malá prechádzka po uliciach miest či po vidieku a vaše oko a podvedome i vašu myseľ zahltí billboardový smog nekoordinovane sa valiaci zo všetkých strán. Vizuál každého z týchto „ovplyvňovačov“ je viac-menej šikovne postavený na pôsobení obrazu, farebnosti, písma a iných grafických elementov tak, aby čo najlepšie zasiahol vnem prijímateľa, prebil konkurenčný produkt, politické zoskupenie a pod. Pri čítaní denníkov, časopisov, pri prehliadaní webových stránok, pri produktoch domácich i svetových firiem – tam všade nás sprevádza grafický dizajn.

Poznáme aj jeho príjemnejšie formy. Vstúpite do kníhkupectva a zaujme vás kniha s veľkým K. V prvom momente na vás zapôsobí obálkou, použitým
materiálom, ilustráciou, fotografiou, písmom. Otvoríte ju, zacítite vôňu papiera a tlače, kocháte sa vyváženým usporiadaním textu na strane, pekným čitateľným písmom, umiestnením obrázkov. Prsty zacítia hodvábnu jemnosť papiera, to malé dielko tak pozitívne pôsobí na vaše zmysly, až zatúžite pohodlne sa usadiť a začítať sa.

V schránke nájdete obálku, je na nej nádherná minigrafika – známka. V obálke nájdete pozvánka na
kultúrne podujatie či svadobné oznámenie. Na pracovnom stretnutí dostanete vizitku alebo informačný materiál s jednoduchým, no pôsobivým logom firmy. Na malej ploche znovu nachádzame spojenie obrazu, písma, materiálu a informácie, ich vzájomné usporiadanie a pôsobenie.

Každý produkt grafického dizajnu je spoluprácou mnohých ľudí a pri snahe o jeho úspešný predaj na konkurenčnom trhu i detailne prepracovanej filozofie. V prípade knihy je na začiatku autor a vydavateľ. Osvietený vydavateľ je zárukou, že kniha nebude iba tovarom, ale že spoluúčinkovaním ďalších ohniviek v reťazi sa stane krásnym dielom. Zodpovedný redaktor, jazykový a výtvarný/technický redaktor v spolupracujúci s ilustrátorom, fotografom, grafickým dizajnérom, tlačiarňou a distribúciou – to všetko sú tvorcovia tých pár stránok zviazaného potlačeného papiera, ktoré nám už pár storočí prinášajú vzdelanie i potešenie. Od nápadu k finálnej podobe, pripravenej do tlače, prejde kniha mnohými vývojovými štádiami a zmenami. Koľkokrát je prvotný návrh, dizajnérom považovaný za dokonalý, zmenený na nepoznanie, keďže do hry vstupujú financie, termíny, technické možnosti tlačiarne, distribúcie. Ak sa však súhra elementov vstupujúcich do „hry o knihu“ podarí, vznikne niečo, čo prežije naše deti i deti našich detí aj napriek virtuálne prepojenému svetu.

Za odpoveď ďakuje
Stanislava Matejovičová