Zanikli ríše
a jery,
no ruka stále píše
slovanské slová viery.

Reč našich predkov
spravili splavnou riekou
a Slovorečou

a zaštítili ju bez hradby mečov.

Išlo im o to, aby zveročlovek
bol ako na počiatku prvý človek.

A nezľakli sa priekov.

Ich projekt sa stal návodom
aj iným národom.

Preto sú svätí –
na veky vekov.

August 2013