V ich očiach hlboko vpísané
všetky naše hriechy
i všetky lepšie možnosti

Ich rúčky – zamatové vankúšiky
Ach, nájsť to miesto na hrdielku
kde sídlia anjeli, čo ešte nepadli!
Zaboriť tvár do vláskov
a vdýchnuť skutočné nebo!

Pritúliť ich až na dno srdca,
načúvať zahanbujúcej múdrosti
a pokorne za ten dar poďakovať

A ešte opatrne
fúknuť do ohníčka,
aby sa rozhorel,
ale aby nespálil
to jemné pradivo ich bytia

Dotyk nepodmieneného