(Štefanovi Strážayovi)

Na jarnom zazelenanom kopci
vyrástli svetlé rozpínavé novostavby
s úhľadnými chodníkmi altánmi a krbmi
Ešte pred kolaudačným rozhodnutím
sa začnú odvíjať
nedočkavé predsnívané dni
priehľadné aj zakalené
s prímorským pieskom na topánkach
letným vzplanutím nespavosťou
čiernou kravatou v skrini
odvrátenými zrkadlami
odmietajúcimi vstupovať
do cudzích životov